malike

Ahmad Malike Haroon

Ketua Bahagian Operasi Ladang & Bekalan Susu

Malike Haroon, 64, sebagai Ahli Jawatankuasa Ganti telah dilatih dalam bidang Penternakan dalam industri Ternakan dan mempunyai latar belakang Kejuruteraan Elektrik dari Universiti Teknologi Malaysia serta pengkhususan dalam latihan Penyejukan & Hasil Tenusu dari Jerman.

Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 1980 di Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS), di mana beliau menguruskan ladang tenusu kerajaan selama lebih daripada 20 tahun dan meningkat ke jawatan Ketua Latihan. Kemudian, beliau juga mengetuai latihan di Institut Veterinar Malaysia (IVM). Dengan pengalaman luas ini, En Malike kini menggunakan kepakarannya di FGV Dairy, di mana kemahiran teknikal dan pendidikannya merupakan aset yang berharga.